Investment management

BL Consulting kan u bijstaan met verschillende investment management diensten.  De investment management services zijn in principe altijd gerelateerd aan investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen (private equity) en kunnen bestaan uit volgende aspecten:

Investment management activiteiten kunnenn overlappen met Corporate finance op het vlak van bijvoorbeeld coördinatie en begeleiding van de due diligence tussen LOI en closing (buyer due diligence), het opzetten van bankfinanciering voor een private equity deal, of de transactiebegeleiding bij overname, verkoop of IPO.

Investment management activiteiten hebben ook een raakvlak met Financieel management diensten op het vlak van het opstellen en implementeren van een rapporteringssysteem, bugetten en business plans bij de participaties zelf.  BL Consulting werkt hier vaak met partners om een gepast profiel te vinden voor een CFO indien nodig.

De kern van alle Investment management diensten is bedrijfswaarderingen (corporate valuations) waar BL Consluting een ruime ervaring en expertise in heeft opgebouwd.

XANDO

zelfverdediging vrouwen