U wenst financieel advies of een CFO ad interim voor uw bedrijf

U heeft nood aan tijdelijke extra capaciteit binnen de financieel-administratieve afdeling van uw bedrijf? U wenst een financiële doorlichting uit te voeren van uw bedrijf met begeleiding op langere termijn? U zoekt specifieke expertise om u tijdelijk in house te begeleiden bij een M&A transactie, het opzetten van een business plan of budgettering- en rapporteringsysteem? En dit zonder dat u wenst hiervoor iemand aan te werven maar ook niet terug te vallen op louter externe hulp, dan biedt BL Consulting u de perfecte tussenoplossing met een begeleiding op langere termijn als CFO ad interim.

Hoe optimaliseer ik mijn working capital management?

Welke acties kunnen ondernomen worden om enerzijds het klantenkrediet te verminderen, en anderzijds de voorraad en doorlooptijd te verminderen, en het leverancierskrediet te verhogen? BL Consulting begeleidt u bij het opstellen en implementeren van een optimale working capital management structuur.

Hoe zet ik een budgettering- en rapporteringsysteem op?

Een goed plan is onontbeerlijk voor de verdere uitbouw van uw onderneming.  BL Consulting adviseert hoe u best een business plan opstelt en dit vertaalt van strategische lijnen naar een praktisch en concreet budget- en rapporteringssysteem.

Hoe pak ik onderhandelingen over een (her)financiering aan?

Naargelang de bedrijfssituatie en marktomstandigheden kan het nuttig of noodzakelijk zijn of om bepaalde modaliteiten van een krediet terug te onderhandelen. BL Consulting adviseert hoe u dit best aanpakt en begeleidt u bij de eigenlijke onderhandelingen.

BL Consulting begeleidt u wanneer en voor hoelang u nodig acht

BL Consulting begeleidt u op project basis of bij een langere termijn opdracht.  In samenspraak met partners uit ons netwerk kan in de daaropvolgende fase naar een invulling van een specifiek profiel gezocht worden.

Stappen plan van strategisch business plan naar concreet budget en rapportering

zie schema

Marktconforme vergoeding

BL Consulting levert naargelang de gevraagde expertise en aard en termijn van de opdracht, de specifieke diensten aan markt-conforme tarieven als een partner voor lange termijn.

XANDO

zelfverdediging vrouwen