U wilt een bedrijf starten

U ziet een gat in de markt en wil het als echte entrepreneur zo snel mogelijk aanpakken. U ziet een uitstekende opportuniteit om een bestaande business over te nemen of zich ergens in te kopen (MBO/MBI). BL Consulting begeleidt u bij de opstart van uw activiteiten als eigenaar.

Hoeveel is de activiteit waard?

Voor u kan starten als ondernemer dient u een zeer goed idee te hebben of de business economisch levensvatbaar kan zijn en of het de moeite waard loont om de sprong te wagen. Zowel voor de opstart als de overname van een business begeleidt BL Consulting u om de juiste waarde zo goed mogelijk in te schatten.

Hoe stel ik een business plan op?

Een goed business plan is onontbeerlijk. BL Consulting en partners adviseren hoe u dit best opstelt:

Hoe financier ik de transactie?

U zult altijd een gedeelte eigen middelen dienen in te brengen bij gelijk welke transactie. Bij een opstart van een nieuwe onderneming zal dit zelfs vaak de enige bron van middelen zijn voor geruime tijd. Bij een overname en in een latere fase van de onderneming zijn er meer mogelijkheden van financiering, via bankschulden, kapitaal of overheidssteun. BL Consulting begeleidt in het opstellen van de structuur en de selectie van de juiste middelen.

Kan ik subsidies krijgen?

Er bestaan diverse initiatieven bij de verschillende overheden die de opstart of overname van een zaak onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde sectoren ondersteunen, zowel onder de vorm van subsidies, premies, leningen of kapitaal. BL Consulting en partners begeleiden u om de juiste overheidssteun te selecteren en aan te vragen.

BL Consulting begeleidt u van idee tot going concern

BL Consulting begeleidt u als ondernemer van de fase van het idee en initieel plan, over de eigenlijke transactie van opstart of overname, tot de going concern fase van het bedrijf.

De juiste financiering op het juiste moment

Naargelang de levensfase van het bedrijf zijn er verschillende vormen van financiering of overheidssteun beschikbaar.

Flexibele vergoeding

Onze vergoeding wordt per transactie afgesproken waarbij we ons flexibel opstellen als een partner in een nieuwe lange termijn relatie.

XANDO

zelfverdediging vrouwen