U wilt uw private equity investeringen gestructureerd beheren

U heeft één of meerdere participaties in niet-beursgenoteerde bedrijven (private equity) maar niet voldoende tijd om dit op een goede manier op te volgen? U wenst uw private equity investeringen op een meer gestructureerde manier uit te bouwen? BL Consulting adviseert u bij het kiezen van de juiste opvolgingsstructuur en biedt u de gepaste investment management diensten aan.

Hoe volg ik mijn bestaande investeringsportefeuille op?

Heeft u een participatie genomen in een bedrijf omdat de eigenaar een vriend is/was (u was één van de 3Fs uit de opstart fase) maar eigenlijk had u het business plan niet grondig doorgenomen en momenteel heeft u eigenlijk geen goed zicht meer op de gang van zaken of toekomstperspectieven van uw participatie. BL Consulting begeleidt u om terug volledig op de hoogte te geraken en een gepaste strategie voor het vervolg van de investering te kiezen en te implementeren (exit realisatie).

Hoe bouw ik mijn investeringsportefeuille uit?

Indien u verschillende private equity participaties heeft en dit op een gestructureerde manier wenst op te volgen kan het interessant zijn om hiervoor een aparte structuur op te zetten. Dit zal u toelaten uw investeringsstrategie op een gepaste manier te implementeren door het identificeren van de passende investeringen in het licht van focus, risicospreiding en potentiële return. BL Consulting begeleidt u om de juiste structuur te kiezen, een gepast rapportering- en opvolgsysteem te installeren en de portefeuille zo te optimaliseren.

Wat zij mijn rechten als minderheidsaandeelhouder?

U heeft meer rechten als aandeelhouder dan u waarschijnlijk vermoedt, ook als minderheidsaandeelhouder, en zelfs als uw mondelinge afspraken met de hoofdaandeelhouder niet in een schriftelijke aandeelhoudersovereenkomst werden vastgelegd. BL Consulting adviseert hoe u best te werk gaat om op een correcte manier uw rechten te laten respecteren.

Coporate governance in de praktijk

Corporate governance of deugdelijk bestuur in een vennootschap is meer een kwestie van mentaliteit dan regelgeving. Toch kan BL Consulting u met praktische adviezen bijstaan om een goede werking van de Raad van Bestuur en investor relations in het algemeen te bevorderen.

BL Consulting doet voor u het volledige investment management

BL Consulting biedt u een full service dienstverlening aan voor het beheer van individuele private equity participaties of fondsen op basis van op maat gemaakte beheersformules en –structuren. Afhankelijk van uw situatie en wensen als private equity investeerder wordt het investment management pakket aangepast.

Flexibele vergoeding

Naargelang de grootte van de private equity portfolio wordt een vergoedingsstructuur afgesproken die kan bestaan uit een vaste management vergoeding en een variabel gedeelte afhankelijk van het rendement.XANDO

zelfverdediging vrouwen