Financial management

BL Consulting biedt uw bedrijf verschillende financieel management diensten aan.  Financieel management zal in principe steeds voor niet-beursgenoteerde ondernemingen (private equity) gebeuren voor een langere termijn, en kan uit verschillende aspecten bestaan:

Financieel management heeft verschillende raakvlakken met Corporate finance zoals bijvoorbeeld voor advies bij de integratie van 2 bedrijven na een fusie, het uitwerken van een business plan voor de nieuwe onderneming, of coördinatie en begeleiding bijhet due diligence proces als overlater (vendor due diligence). 

Financieel management activiteiten kunnen ook vaak overlappen met Investment management diensten waarbij bijvoorbeeld een operationeel bedrijf beroep kan doen op BL Consulting om bepaalde vragen van een private equity investeerder zoals een rapporteringssysteem voor de raad van bestuur uit te werken en te implementeren.

De kern van al deze activiteiten bestaat uit de bedrijfswaardering (corporate valuations) waar BL Consulting een ruime ervaring en expertise in heeft opgebouwd.

Zie schematische voorstelling van de drie overlappende aspecten van private equity consulting.

XANDO

zelfverdediging vrouwen