« all press items

Beluga benoemt BL Consulting

Beluga, de beursgenoteerde investeringsonderneming met focus op private equity, stelt BL Consulting aan als general manager: zie officieel persbericht.

Lees verder hoe BL Consulting u kan helpen bij het management van uw private equity of met andere diensten.

 

Beluga

 Persbericht – Benoeming algemeen directeur

 1.      Benoeming algemeen directeur

De Raad van bestuur van Beluga nv heeft beslist om de samenwerking met AS Partners bvba als gedelegeerd bestuurder van Beluga te beëindigen met onmiddellijke ingang.  Met ingang vanaf heden stelt de Raad van bestuur BL Consulting bvba, vertegenwoordigd door de heer Bruno Lippens, aan als algemeen directeur van Beluga.  De Raad van bestuur is van oordeel dat Bruno Lippens (BL Consulting), gezien zijn jarenlange ervaring op het vlak van private equity investeringen en financiële adviesverlening, waaronder meer bepaald 3,5 jaar als investeringsmanager voor Beluga, optimaal vertrouwd is met de werking en activiteiten van Beluga en bijgevolg op dit moment de meest geschikte invulling voor deze functie binnen Beluga is.

De Raad van bestuur is van oordeel dat het voorgaande geen significante financiële invloed op de vennootschap zal hebben.

2.      Profiel

Beluga nv is een onafhankelijke investeringsonderneming, genoteerd op Euronext Brussel, gespecialiseerd in het verwerven en actief beheren van een gediversifieerde investeringsportefeuille met een focus op private equity.  In het kader van haar investeringsactiviteit is Beluga eveneens actief op het vlak van financiële consulting en corporate finance.

Meer informatie over Beluga vindt u ook op www.belugainvest.com

 
XANDO

zelfverdediging vrouwen