« all press items

Beluga vermindert kapitaal

Beluga, de beursgenoteerde investeringsonderneming, verminderde haar maatschappelijk kapitaal en keerde een aanzienlijk netto bedrag uit aan alle aandeelhouders.  BL Consulting structureerde en begeleidde deze publieke kapitaaltransactie in het kader van een grondige herstructurering van het investeringsfonds om de totale shareholders value beter tot uiting te brengen.

zie officieel persbericht

Lees verder hoe BL Consulting u kan helpen bij het management van uw private equity of met andere diensten.

 

Beluga

 Persbericht 3 februari 2006 - kapitaalvermindering

 1.      Kapitaalvermindering en toegestaan kapitaal

De Raad van bestuur van Beluga stelt voor om het maatschappelijk kapitaal van Beluga nv te verminderen met 16.522.675,59 EUR in 2 stappen: ten eerste door incorporatie van de overgedragen verliezen voor een bedrag van 7.637.240,59 EUR en vervolgens door de terugbetaling in cash van 8.885.435 EUR of 6,50 EUR per aandeel.  De Raad van bestuur is van oordeel dat de overtollige liquiditeiten van de vennootschap beter aan de aandeelhouders kunnen terugbetaald worden. 

Daarnaast stelt de Raad van bestuur ook voor om voor een periode van 5 jaar de toelating om het kapitaal te verhogen voor een bedrag van 4.000.000 EUR (‘toegestaan kapitaal’) toe te kennen aan de Raad van bestuur om de mogelijkheid te behouden om flexibel in te spelen op eventuele transacties, zonder de uitgebreide procedure voor oproeping van algemene vergadering te moeten doorlopen.

2.      Buitengewone algemene vergadering

De Raad van bestuur van Beluga heeft daarom beslist om een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap bijeen te roepen om over deze voorstellen en andere punten (voornamelijk aanpassing van de statuten van Beluga aan het Wetboek van Vennootschappen) te beslissen.  De buitengewone algemene vergadering is gepland voor 6 maart 2006 om 17u00 in het kantoor van notarissen Gilberte Raucq en Sophie Maquet te 1000 Brussel, Munsterstraat 22.

De volledige tekst van de oproeping met agenda en het verslag van de Raad van bestuur m.b.t. artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen (i.v.m. toegestaan kapitaal) zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij de vennootschap en zullen ook beschikbaar zijn op de website van Beluga: www.belugainvest.com

XANDO

zelfverdediging vrouwen